<P align="left"><font face="Verdana" size="2">

De grote trom werd op de rug gedragen, met de rechterhand sloeg met op het vel en met de linker hand bespeelde  de bekkens waarvan één boven op de grote trom was bevestigd